Master Chef Mutfak'a Hoş Geldiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR
SATICI-SAĞLAYICI

Ünvanı : MasterChef Mutfak Sanayi Ticaret AŞ.

Adres : VELİBABA MAH ZEHRA SOK. NO: 16 A PENDİK / İSTANBUL

Web sitesi : www.masterchefmutfak.com
Telefon : +90 216 379 33 30
E-posta : info@masterchefmutfak.com

Müşteri Hizmetleri İletişimi : +90 216 379 33 30

MERSİS No : 0613165280000001

ALICI (TÜKETİCİ)

Adı, Soyadı / Unvanı :
Adres :

E-posta :
Telefon :
Faks :

2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU ÜRÜN/MAL, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.masterchefmutfak.com internet sitesinden ("İNTERNET SİTESİ") elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen ürünlerin ("Ürün/Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tüketici ve satıcı sıfatlarına haiz olan tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi

Ürün Açıklaması ve Satış Fiyatı

Ürün Kodu Ve Adı

Birim Fiyatı

Adet

Toplam Satış Tutarı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

 

 

 

Kargo hariç toplam ürün bedeli :
Kargo Ücreti :
Kargo Dahil Toplam Bedeli :
Ödeme Şekli ve Planı :

3. Ödeme Şekli Kredi Kartı Tek Çekim

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve Şirketimizin bilgisi dahilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanızın insiyatifindedir. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

4. İade Prosedürü

Kredi Kartına İade Prosedürü

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilmemesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa BANKA, Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, Bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış malın iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye İş Yeri yani SATICI bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığıyla iadesini yapacak olup Üye İşyeri yani SATICI, ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda izah edilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi Kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereği yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

5. Teslimat

Ürünlerin Teslim Edileceği Kişi :
Teslimat Şekli :
Telefon :
Fatura Adresi : Ürünlerin Teslim Tarihi :

Sözleşme konusu ürünün teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürünün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünü, Alıcı tarafından Ürün'ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti, sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat anlaşmalı,- kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın veya belirttiği kişinin yukarıda belirtilen adresinde teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Şirketimiz edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6. CAYMA HAKKI

Tüketici (Alıcı), on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,
esas alınır.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürünün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürünü, Alıcı tarafından Ürün'ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan hangi usul ile yapabileceğiniz www.masterchefmutfak.com sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde açıklanmıştır.

Malın Satıcı tarafından taşıyıcıya (kargo şirketine) teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir.

Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, 27 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Burada açıklanan cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim bilgileri Sözleşmenin giriş bölümünde belirtilen Satıcı adres, telefon ve e-posta adresidir. ALICI cayma hakkını kullandığı ürünün iadesini “Yurtiçi Kargo” kargo şirketi aracılığı ile yapacaktır.

Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmayan hallerde, ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma bildiriminin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen Ürün'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, varsa ürün ile birlikte gönderilen promosyon/hediye ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı Satıcı veya Sağlayıcı ’ya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

Cayma hakkının istisnaları;

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilendirmenin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.

7.2. Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı varsa www.masterchefmutfak.com uzantılı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği Mal ile ilgili kampanya çerçevesinde söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

7.3. Ön bilgilendirmeye konu mal, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir mal için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından yukarıda belirtilen Ürünlerin Teslim Tarihi’nde teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile Alıcılara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması halinde veya Mal Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından ve genel olarak teslimatın kabul edilmemesinden Satıcı sorumlu değildir. Alıcı, Malı teslim aldığında derhal kontrol etmekle ve Malda kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Malı kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Satıcı sorumlu olmayacaktır. Satıcı, haklı bir nedenle Sözleşme konusu Malı tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde açık ve anlaşılabilir bir şekilde Tüketiciyi (Alıcıyı) bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edebilir.

7.4. Adreste teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı anında ALICI'nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste Malı teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

7.5. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödeyememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün’ün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde de ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Ürün bedelinin ödenememesi ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI'nın satış bedelini bankalar ve finansman kuruluşlarından sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır. Tüketicinin kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde, SATICI’nın 30 gün önceden muacceliyet uyarısında bulunarak kalan borcun tamamının ifasını talep etme ve sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda mevzuat tarafından belirlenen oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

7.6. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

7.7. ALICI, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI'ya bildirebilir. ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI'nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir asıl örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ'nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

7.8. SATICI, olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde açık ve anlaşılabilir bir şekilde TÜKETİCİ'yi bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. TÜKETİCİ'nin onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

7.9. SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb) halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

7.11. Vergi Usul Kanunu uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

7.12. ALICI tarafından ön bilgilendirmenin alınmasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların işbu Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

8. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI ve ALICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’ca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2. ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü (ilgili Sözleşme ayrıca ALICI’nın vermiş olduğu e-mail adresine de gönderilmektedir) ve bunlara elektronik ortamda teyid-onay vererek, Ürün’ü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI
ALICI